پرتال جامع مهندسی
0

بررسی روش های مختلف گسسته سازی بر جواب معادله پخش یک بعدی ناپایا

بررسی روش های مختلف گسسته سازی بر جواب معادله پخش یک بعدی ناپایا در حالت نفوذ لایه مرزی با تحریک اولیه در مرکز

در این پژوهش به بررسی روش­های مختلف گسسته سازی بر جواب معادله پخش یک­بعدی ناپایا  در حالت نفوذ لایه مرزی با تحریک اولیه در مرکز پرداختیم. برای این منظور با گسسته سازی معادلات فوق توسط روش­های تفاضل محدود و حجم محدود و استفاده از کد نوشته شده در MATLAB به بررسی روش­های مختلف حل عددی پرداخته­ایم.  با افزایش پارمتر r (عدد کورانت) که متناسب نسبت گام زمانی بر توان دوم گام مکانی است، و در نتیجه افزایش گام زمانی یا افزایش تعداد گره­ها حل از حل واقعی فاصله می­گیرد. با افزایش عدد کورانت حل در روش صریح به سرعت ناپایدار می­شود. روش دوفورت فرانکل با اینکه در بررسی پایداری نیومن همواره پایدار است ولی با افزایش عدد کورانت حل آن از حل واقعی فاصله می­گیرد و حل نوسانی می­شود. دو روش صریح و کرانک نیکلسون نیز همواره پایدارند. متدهای صریح مرتبه اول و دوفورت فرانکل مقدار تابع را کمتر از مقدار واقعی در هر گام زمانی نشان می­دهند. روش صریح نیز مقدار را برای r های بزرگ بیش از مقدار واقعی تخمین می­زند.

 

فهرست

1    مقدمه. 4

1‌.1‌   لایه مرزی.. 4

2    تئوری.. 5

3   تعریف مسائل.. 8

4   نتایج حل نفود لایه مرزی.. 8

4‌.1‌   رشد لایه مرزی در کورانت ثابت… 12

5   بحث و نتیجه گیری.. 15

پيوست‌ها 17

 

 

فهرست شکل ها

شكل ‏4‌.‌‌1 نمودار تغییرات سرعت بر حسب مکان t=0.5 s , r=0.1. 8

شكل ‏4‌.‌‌2 نمودار تغییرات سرعت بر حسب مکان  t=0. 5 s , r=0.5 0. 9

شكل ‏4‌.‌‌3 نمودار تغییرات سرعت بر حسب مکان t=0.5 s , r=0.6. 9

شكل ‏4‌.‌‌4 نمودار تغییرات سرعت بر حسب مکان t=0.5 s ,r= 1. 10

شكل ‏4‌.‌‌5 نمودار تغییرات سرعت بر حسب مکان t=0.5 s , r=2.5. 10

شكل ‏4‌.‌‌6 نمودار تغییرات سرعت بر حسب مکان  t=0.5 s , r=4. 11

شكل ‏4‌.‌‌7 نمودار تغییرات سرعت بر حسب مکان t=0.01 s , r=0.3. 12

شكل ‏4‌.‌‌8 نمودار تغییرات سرعت بر حسب مکان t=0.05 s , r=0.3. 12

شكل ‏4‌.‌‌9 نمودار تغییرات سرعت بر حسب مکان t=0.1 s , r=0.1. 13

شكل ‏4‌.‌‌10 نمودار تغییرات سرعت بر حسب مکان t=0.2 s , r=0.1. 13

شكل ‏4‌.‌‌11 نمودار تغییرات سرعت بر حسب مکان  t=0.4 s , r=0.1. 14

شكل ‏4‌.‌‌12 نمودار تغییرات سرعت بر حسب مکان  t=2 s , r=0.1. 14

شكل ‏4‌.‌‌13  نمای سه بعدی پخش لایه مرزی x,t,u   برای t=2 s , r=0.1 با روش کرنک نیکلسون.. 15

تمام کدهای لازم این پروژه به پیوست می باشد.

خرید کامل پروژه

قیمت :20000تومان

 

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید