پرتال جامع مهندسی

پروژه های مهندسی

جزوه آموزشی روش GDQM+ کد نوشته شده برای ارتعاشات،خمش و کمانش تیر اویلر برنولی به زبان متلب

روش GDQM روشهاي عددي حل معادلات ديفرانسيل جزئي نقش مهمي را در بسياري از علوم فيزيک، مهندسي و بيولوژي مانند پيش بيني وضع هوا، تئوري کنترل بهينه و غيره بازي مي­کنند. از آنجايي که حل ادامه مطلب

روش آدام متلب (Adam Method)

برنامه متلب برای حل معادلات دیفرانسیل مرتبه اول به روش آدام (Adam Method) را از طریق لینک زیر خریداری نمایید.

روش میلین متلب (Milne Method)

برنامه متلب برای حل معادلات دیفرانسیل مرتبه اول به روش میلین (Milne Method) را از طریق لینک زیر خریداری نمایید.

رانگ کوتا مرتبه 5 متلب

برنامه متلب برای حل معادلات دیفرانسیل مرتبه اول به روش رانگ کوتا مرتبه 5 را از طریق لینک زیر خریداری نمایید.

رانگ کوتا مرتبه 2 متلب

برنامه متلب برای حل معادلات دیفرانسیل مرتبه اول به روش رانگ کوتا مرتبه 2 را از طریق لینک زیر خریداری نمایید.

رانگ کوتا مرتبه 3 متلب

برنامه متلب برای حل معادلات دیفرانسیل مرتبه اول به روش رانگ کوتا مرتبه 3 را از طریق لینک زیر خریداری نمایید.

بیشتر بخوانید