پرتال جامع مهندسی

عمومی

روش آدام متلب (Adam Method)

برنامه متلب برای حل معادلات دیفرانسیل مرتبه اول به روش آدام (Adam Method) را از طریق لینک زیر خریداری نمایید.

روش میلین متلب (Milne Method)

برنامه متلب برای حل معادلات دیفرانسیل مرتبه اول به روش میلین (Milne Method) را از طریق لینک زیر خریداری نمایید.

رانگ کوتا مرتبه 5 متلب

برنامه متلب برای حل معادلات دیفرانسیل مرتبه اول به روش رانگ کوتا مرتبه 5 را از طریق لینک زیر خریداری نمایید.

رانگ کوتا مرتبه 2 متلب

برنامه متلب برای حل معادلات دیفرانسیل مرتبه اول به روش رانگ کوتا مرتبه 2 را از طریق لینک زیر خریداری نمایید.

رانگ کوتا مرتبه 3 متلب

برنامه متلب برای حل معادلات دیفرانسیل مرتبه اول به روش رانگ کوتا مرتبه 3 را از طریق لینک زیر خریداری نمایید.

روش رانگ-کوتا مرتبه ۴برای حل معادلات دیفراسیل مقدار اولیه مرتبه ۱ (Runge-Kutta Method of Order 4) (متلب + فرترن + Maple+C + پاسکال)

روش رانگ-کوتا مرتبه ۴ برای حل معادلات دیفراسیل مقدار اولیه یکی از بهترین الگوریتم های حل از نظر دقت و همگرایی می باشد. برنامه ی این الگوریتم نیز به گونه ای نوشته شده است که ادامه مطلب

روش اولر برای حل معادلات دیفراسیل مقدار اولیه مرتبه ۱ (Euler’s Method) (متلب + فرترن + Maple+C + پاسکال)

روش اولر یکی از روش های ساده و کاربردی برای بدست آوردن پاسخ معادلات دیفرانسیل مقدار اولیه ای است که حل صریحی برای آنها در دست نیست. برنامه ی حاضر به گونه ای نوشته شده ادامه مطلب

بیشتر بخوانید