پرتال جامع مهندسی

فسادخیزترین بخش در صنعت خودروی کشور کجاست؟

  وجود فضایی غیرشفاف و مبهم در فرآیند قراردادهای تأمین قطعات باعث عدم امکان نظارت گسترده توسط دستگاه‌های نظارتی شده است که درنتیجه موجب ایجاد بستری برای فساد مالی، افزایش غیرواقعی بهای تمام‌شده خودرو و ادامه مطلب

بیشتر بخوانید