پرتال جامع مهندسی

چندجمله ای درونیاب هرمیت (Hermite Polynomial) با زبانهای برنامه نویسی (متلب + فرترن + Maple + پاسکال)

اگر برای درونیابی علاوه بر همخوانی (نزدیکی مقدار) مقادیر درونیابی شده با تابع تقریب زده شده به همخوانی مشتق آنها با هم نیز نیاز داشته باشیم از روش درونیابی هرمیت استفاده می نماییم. کد ورودیِ ادامه مطلب

بیشتر بخوانید