پرتال جامع مهندسی

پروژه تحليل و طراحي كنترلي سيستم تعليق فعال خودرو (پروژه درس کنترل)

هدف این پروژه تحلیل کاربردی مود سواری خودرو و طراحی سیستم کنترلی تعلیق فعال برای راحتی سرنشین است. برای مدل سازی سیستم های دینامیکی، نخست باید به مطالعه تحلیلی مدل های با درجه آزادی کم ادامه مطلب

بیشتر بخوانید