پرتال جامع مهندسی

حل معادله جابجایی خالص و حالت دائم به روش حجم محدود با استفاده از روشهای گسسته سازی (Differencing , upwind , power-low , hybrid , quick)

پس از بررسی و حل مسائل به روش تفاضل محدود روش­های دیگری نیز مانند اجزا محدود، اجزا مرزی و حجم محدود در دینامیک سیالات محاسباتی به طور گسترده مورد استفاده قرار می­گیرندکه هر یک مزایا ادامه مطلب

بیشتر بخوانید